Splošni pogoji

1. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Hallostuck spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljalec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani, je podjetje Hallostuck d.o.o., Majer 22B, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju tega besedila upravljalec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljalcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob naročilu vzorca, pisanju sporočila ali ko vpiše svoje osebne podatke na spletno stran halostuk.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih z Hallostuck ter za prenos katalogov, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev, na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljalca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.
Podatke, pridobljene za zgoraj opredeljene namene, lahko upravljalec osebnih podatkov posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljalca osebnih podatkov.
Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljalec ne bo mogel odgovarjati na sporočila oddana prek obrazca ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljalec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani, lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljalca ter tako zagotovi svojo anonimnost.

Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov [email protected].

Hallostuck ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice podjetja ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

2. GARANCIJSKA IZJAVA

Kot uporabnik storitev halostuk.si se strinjate, da vse storitve uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu “kot so na razpolago”. Hallostuck ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezale vašim zahtevam in potrebam ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako Hallostuck ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke/datoteke prenašate skozi Hallostuck storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od Hallostuck, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

3. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE

Hallostuck ne prevzema odgovornosti za:
(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba Hallostuck storitev.
(ii) Nobenih stroškov, ki ji povzroči nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcij, v katere ste se vključili s pomočjo Hallostuck storitev.
(iii) Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
(iv) Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve Hallostuck.

4. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba Hallostuck d.o.o. nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, oglasi, zemljevidi in načrti, avdio – video posnetki) objavljenimi na spletnem mestu halostuk.si in Facebook profilu podjetja.

Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja podjetja Hallostuck d.o.o..

Izjemoma sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

5. ZAKONI

Pogoji sodelovanja so odvisni od zakonov in drugih elementov prava RS.

Naložbo je podprl Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani ter spletne trgovine) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Hallostuck d.o.o. je pridobilo sredstva za sofinanciranje projekta v okviru Javnega razpisa P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Opis/naziv operacije: Inovativni fasadni paneli Varia
Namen – predmet operacije: Razvoj in prodaja akustične in protipožarne obloge fasade za dekoracijo in popestritev fasade.
Naložbo v skupni vrednosti 54.000 € sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – www.eu-skladi.si
Začetek operacije 25. 2. 2022- zaključek operacije 30. 9. 2023.
Podjetje HalloStuck d.o.o. omogoča inovativen način dizajna, rešuje problem zvočne, termične in akustične izolacije za bivalne in poslovne stavbe. Naše rešitve so enostavne za vgradnjo, atraktivnega videza, požarno varne, zvočno in termično izolativne. Posnemajo vzorce iz narave. Naše produkte prodajamo na slovenskem, hrvaškem in nemškem tržišču.
magnifiercross